Słowo burmistrza

Proč jsem ve vládní komisi

Vážení občané,

jsou problémy, které se z komunální úrovně obtížně řeší, a ani kompetence primátora na ně nestačí, protože naráží na mantinely vymezené zákony, které mnohdy nejsou nastaveny tak, jak by bylo třeba. Z tohoto soudku jsou i jevy spojené s chudobou a bezdomovectvím, a proto jsem přijal výzvu být v čele Pracovní skupiny k 15 opatřením v boji s chudobou, která komunikuje na úrovni vlády a parlamentu. Mezi tou patnáctkou jsou témata, kterými se zabývám a která nás trápí i ve Frýdku-Místku. Například v boji s byznysem s chudobou už jsme zrušili některé ubytovny, ale obchodníci s chudobou nadále hojně zneužívají sociální systém dávek na bydlení a využívají často bezvýchodné situace sociálně slabých, které sestěhovávají do ubytoven a nevyhovujících bytů, a vyrábějí tak problémy v místech, kde byli občané zvyklí na určitou úroveň bydlení a soužití. Je shoda na tom, že musí dojít k revizi systému dávek, aby byl skutečně motivační, obsahoval třeba bonifikace i sankce v souvislosti se školní docházkou, pácháním přestupků a podobně. Já osobně bych je navázal třeba i na nutnost mít výuční list, aby se nám nestávalo, že máme problém s řemeslnými profesemi, a přitom přibývají osoby s pouze základním vzděláním, které „nic neumí“ a úřad práce si s nimi neví rady.

Więcej