Životní prostředí a zemědělství

 

V jednotlivých odkazech naleznete informace o lesním hospodářství statutárního města Frýdek-Místek, odpadovém hospodářství, ochraně přírody - např. naučné stezce, památných stromech, vývoji znečištění ovzduší nebo Místní program snižování emisí znečišťujících látek statutárního města Frýdek-Místek.