Statistické informace

 

STRUKTURA OBYVATELSTVA k 1. 1. 2019

Počet obyvatel (občané ČR a cizinci)
Počet občanů ČR - 55 617
Počet cizinců - 1 552
- z toho 850 s přechodným pobytem a 702 s trvalým pobytem

Počty občanů ČR v jednotlivých částech města
Frýdek - 30 610
Chlebovice - 831
Lískovec - 1 531
Lysůvky - 315
Místek - 20 551
Skalice - 1 474
Zelinkovice - 305

Uvedené přehledy mají pouze informativní charakter a nenahrazují statistické údaje
Českého statistického úřadu.
Zdroj údajů: www.mvcr.cz