Aktuality

Na Rubikovce se změní doprava

Oprava Rubikovy křižovatky na mostě na třídě T. G. Masaryka ve Frýdku se koncem týdne přehoupne do druhé etapy. V neděli 17. listopadu bude postupně převáděna doprava na opravenou část mostu a současně budou zahájeny přípravné práce na druhé části mostu. Průjezd křižovatkou tedy bude pozměněn.

V rámci 2. etapy bude uzavřena polovina mostu s jízdním pruhem ve směru od magistrátu k vlakovému nádraží (na Slezskou). „Doprava bude vedena po opravené části mostu, což znemožní řidičům odbočení doleva, vyjma levého odbočení při příjezdu na křižovatku od Českého Těšína, to bude opět možné,“ řekl náměstek primátora Karel Deutscher.

Dopravní omezení v křižovatce (viz obrázek):

  1. Při jízdě po třídě T. G. Masaryka ve směru od magistrátu dolů na vlakové nádraží NEbude možné odbočit doleva na sjezdovou rampu na Český Těšín
  2. Při jízdě po třídě T. G. Masaryka ve směru od vlakového nádraží směrem nahoru k magistrátu NEbude možné odbočit doleva na Hlavní třídu (k hale Polárka, směr Příbor)
  3. Při jízdě po Hlavní třídě ve směru na Český Těšín NEbude možné levé odbočení z nájezdové rampy k magistrátu  

Odbočení doprava z jakéhokoliv směru bude možné. Nově bude zprovozněna opravená nájezdová rampa od Českého Těšína k magistrátu, z této rampy bude možné odbočit dolů na Slezskou i nahoru k magistrátu.

Chodci budou vedeni na přechody pro chodce v opravené části mostu.

Doprava na čtyřproudové komunikaci pod mostem (výpadovce) bude z důvodu opravy opěrných pilotových zdí stále vedena v jednom jízdním pruhu v každém směru, jen s tím rozdílem, že poslední listopadový týden se převede na opravenou část.

Opravu mostu realizuje z části město a z části stát, přesněji ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic). Město opravuje svršek mostu, včetně zábradlí a veřejného osvětlení a následně i semaforů. ŘSD opravuje opěrné pilotové zdi a navazující nájezdové a sjezdové rampy mostu.

„Demoliční práce budou realizovány i během prosince a ledna v závislosti na klimatických podmínkách,“ řekl stavbyvedoucí Tomáš Stejskal s tím, že práce na opravě mostu, opěrných pilotových zdí a ramp by měly být ukončeny do června příštího roku.

Celkové náklady na opravu mostu i opěrných pilotových zdí a navazujících ramp jsou vyčísleny na bezmála 100 milionů (včetně DPH). Realizátorem prací je společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
13.11.2019 13:04
Počet zhlédnutí: 5 517