Hlasování ZM

Tento signál není implementován. Signál č. 3.