Úřední deska

20.08.2019 MMFM 127080/2019 Stanovení DZ - FM umístění SDZ, VDZ a DZ v rámci stavby "D48 Frýdek-Místek, obchvat - I. etapa" místní komunikace SO 111 a SO 113 v k.ú. Místek

Zobrazit podrobnosti

19.08.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 122 - 145

Zobrazit podrobnosti

16.08.2019 Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu nazvanou "Výstavba chodníku v části obce Krásná, k.ú. Krásná pod Lysou Horou"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM_121337_2019 (88 kB)

Zobrazit podrobnosti

16.08.2019 MMFM 123573/2019 - veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby nazvané jako "REKO MS F-M, Křížkovského" v k.ú. Místek

Zobrazit podrobnosti

16.08.2019 MMFM 126273/2019 Stanovení PDZ - Řepiště MK ul. Lipová, ul. Rakovecká, ul. Lesní a ul. Nad Datyňkou provádění výkopových a montážních prací v rámci stavby "Kanalizace a ČOV Řepiště, 6. etapa"

Zobrazit podrobnosti

16.08.2019 MMFM 126170/2019 Stanovení PDZ - FM silnice II/473, III/48411 a MK ul. Míru, Křižíkova, ul. Nádražní realizace stavby "Oprava železničního přejezdu P7405 (Lískovec) v km 19,684 trati Ostrava hl. n. - Frýdek-Místek"

Zobrazit podrobnosti

15.08.2019 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji

Zobrazit podrobnosti

13.08.2019 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru prodat nemovitosti

Zobrazit podrobnosti

13.08.2019 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru uzavřít dodatek ke smlouvě

Zobrazit podrobnosti

13.08.2019 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nemovitosti

Zobrazit podrobnosti

13.08.2019 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru vypůjčit nemovitosti

Zobrazit podrobnosti

13.08.2019 MMFM 123166/2019-OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ-Veřejná vyhláška-vypouštění splaškových odpadních vod dle ust. § 8 odst. l písm. c) v souladu s ust. § 38 odst. 9 vodního zákona, ze vsakovacího násypu na pozemku p.č. 4723/10, k.ú. Místek, obec Frýdek-Mís

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

19-14291-zř (198.175 kB)

Zobrazit podrobnosti

09.08.2019 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 DC 00034/18 - hrobové zařízení Frýdek - 20.9.2019

Zobrazit podrobnosti

09.08.2019 Exekutorský úřad Jeseník - dražební vyhláška197 EX 90476/09 - podíl na nemovitých věcech Frýdek - 11.6.2019

Zobrazit podrobnosti

09.08.2019 MMFM 118589/2019 - veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou jao "REKO MS F_M, V. Talicha +2"

Zobrazit podrobnosti

07.08.2019 MMFM 120904/2019 veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace, k.ú. Frýdek

Zobrazit podrobnosti

07.08.2019 MMFM 119124/2019 Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Vojkovice, jehož přílohou jsou pokyny pro zpracování změny č.1 Územního plánu Vojkovice

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Veřejná vyhláška podepsaná (992.383 kB)

Zobrazit podrobnosti

06.08.2019 Podmínky "Programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2020"

Zobrazit podrobnosti

06.08.2019 MMFM 120901/2019 Stanovení DZ - FM umístění SDz a VDZ v rámci stavby "Rekonstrukce komunikace před domy č. p. 1759 - 1761, ul. Dlouhá ve Frýdku-Místku"

Zobrazit podrobnosti

06.08.2019 MMFM 118141/2019-ROZHODNUTÍ o prodloužení platnosti stavebního povolení-Veřejná vyhláška-Baška-Hodoňovice – rekonstrukce vodovodu

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

19-S 11040 r (179.077 kB)

Zobrazit podrobnosti

05.08.2019 Krajský úřad Moravskoslezský kraj - Informace o oznámení záměru "Navýšení kapacity plochy pro biologickou úpravu odpadů v rámci areálu skládky" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Zobrazit podrobnosti

02.08.2019 Dobrovolný svazek obcí Olešná - oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.1/2019

Zobrazit podrobnosti

02.08.2019 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 01261/13 - podíl na nemovitých věcech Lískovec - 6.9.2019

Zobrazit podrobnosti

30.07.2019 Obec Vyšní Lhoty vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Vyšní Lhoty - T: 16.9.2019

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Vyšní Lhoty (246.375 kB)

Zobrazit podrobnosti

25.07.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 107 - 121

Zobrazit podrobnosti

23.07.2019 MMFM 112997/2019 - Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Krásná

Zobrazit podrobnosti

17.07.2019 Podmínky "Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2020"

Zobrazit podrobnosti

15.07.2019 Výběrové řízení SMFM - informatik odboru informačních technologií - T: 30.8.2019

Zobrazit podrobnosti

15.07.2019 MMFM 107679/2019 Veřejná vyhláška oznamující konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vyšní Lhoty

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Veřejná vyhláška oznamující konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu (1.473 MB)

Zobrazit podrobnosti

10.07.2019 MMFM 105762/2019 - Veřejná vyhláška oznamující zahájení pořízení Změny č. 1 Územního plánu Staré Město zkráceným postupem a oznámení o konání veřejného projednání

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení pořízení Změny č. 1 ÚP Staré Měst... (1.322 MB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 98 - 106

Zobrazit podrobnosti

20.06.2019 Výběrové řízení SMFM - vedoucí odboru správy obecního majetku - T: 23.8.2019

autor: ODBOR PRÁVNÍ

VŘ-vedoucí SOM (51 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.06.2019 Usnesení z 5. zasedání ZMFM ze dne 5. 6. 2019

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_5_ZM_2019_06_05_www (245.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

12.06.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 92 - 97

Zobrazit podrobnosti

06.06.2019 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2018

Zobrazit podrobnosti

06.06.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2019 č. 48 - 65

Zobrazit podrobnosti

03.06.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 77 - 91

Zobrazit podrobnosti

16.05.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 70 - 76

Zobrazit podrobnosti

13.05.2019 Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona - vyvěšeno od 4.4.2019 do 31.12.2022

Zobrazit podrobnosti

02.05.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 58 - 69

Zobrazit podrobnosti

10.04.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 52 - 57

Zobrazit podrobnosti

08.04.2019 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na 2. pololetí roku 2019

Zobrazit podrobnosti

27.03.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 41 - 51

Zobrazit podrobnosti

13.03.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 31 - 40

Zobrazit podrobnosti

08.03.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2019 č. 1 - 47

Zobrazit podrobnosti

27.02.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 23 - 30

Zobrazit podrobnosti

13.02.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 17 - 22

Zobrazit podrobnosti

30.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 271

Zobrazit podrobnosti

30.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 9 - 16

Zobrazit podrobnosti

21.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 1 - 8

Zobrazit podrobnosti

20.12.2018 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených SMFM na léta 2020-2021

Zobrazit podrobnosti

20.12.2018 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízených SMFM na rok 2019

Zobrazit podrobnosti

18.12.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM pro rok 2019

Zobrazit podrobnosti

18.12.2018 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMFM pro léta 2020-2021

Zobrazit podrobnosti

11.12.2018 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Zobrazit podrobnosti

14.12.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017 a pravidel rozpočtového provizoria

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Oznámení_DSO (326.004 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Distep (571.683 kB)

Zobrazit podrobnosti

22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Zobrazit podrobnosti

26.09.2016 Informace o uzavření veřejnoprávních smluv mezi SMFM a obcemi - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací - aktualizace k 29.11.2016

Zobrazit podrobnosti

30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Zobrazit podrobnosti