Úřední deska

12.12.2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Staré Město formou Opatření obecné povahy č. 1/2019

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Staré Měs... (435.473 kB)

Zobrazit podrobnosti

12.12.2019 Nabídka pronájmu nebytových prostor v I. NP objektu č.p. 2322, tř. T.G. Masaryka, k.ú. Frýdek

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

TGM 2322 do 06.01.2020 (308.038 kB)

Zobrazit podrobnosti

12.12.2019 Usnesení ze 7. zasedání ZMFM ze dne 4. 12. 2019

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_7_ZM_2019_12_04_www (401 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.12.2019 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění pravidel rozpočtového provizoria

autor: ODBOR PRÁVNÍ

oznámení_DSO (271.701 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.12.2019 MMFM 190777/2019 Návrh stanovení DZ - Sedliště silnice II/473, Mk a VPÚK umístění SDZ a VDZ v rámci stavby "Sedliště - zvýšení bezpečnosti dopravy na II/473, část cyklostezka"

Zobrazit podrobnosti

11.12.2019 Zápůjčky z "Fondu rozvoje bydlení" na území statutárního města Frýdek-Místek.

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

1576054682_zapujcka_z_frb (5) (12.649 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.12.2019 MMFM 190368/2019 - ODaSH - veřejná vyhláška - Vladimír Čonka

Zobrazit podrobnosti

11.12.2019 MMFM 190375/2019 - ODaSH - veřejná vyhláška - Marcin Męcnarowski

Zobrazit podrobnosti

10.12.2019 MZe ČR - opatření obecné povahy č. 63920/2019-MZE, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy č. 18918/2019-MZE ze dne 30.8.2019

Zobrazit podrobnosti

10.12.2019 MMFM 188405/2019-ROZHODNUTÍ-Veřejná vyhláška-Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice, 2. stavba – splašková kanalizace

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

19-S 13152 r (252.397 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.12.2019 MMFM 186369/2019-ROZHODNUTÍ-Veřejná vyhláška-LP Ondřejnice ve Fryčovicích

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Rozhodnutí o povolení stavby LP Ondřenice ve Fryčovicích (300.389 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.12.2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Vyšní Lhoty formou opatření obecné povahy č. 1/2019 a úplného znění územního plánu

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Vyšní Lhoty (404.700 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.12.2019 Veřejná vyhláška Oznámení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Paskov formou Opatření obecné povahy č. 1/2019

Zobrazit podrobnosti

09.12.2019 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška 139 EX 15616/16 - nemovité věci Sviadnov - 9.1.2020

Zobrazit podrobnosti

09.12.2019 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 00214/19 - Mercedes Sprinter - 6.1.2020

Zobrazit podrobnosti

09.12.2019 MMFM 187962/2019 Veřejná vyhláška - Společné povolení "Úpravy prostoru před garážemi-ulice Nad Lipinou č.p.2511-2514" na pozemcích parc. č. 5196/1, parc. č. 5196/24, parc. č. 5196/33 v katastrálním území Frýdek

Zobrazit podrobnosti

09.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 9/2019 o evidenci označených psů a jejich chovatelů

Zobrazit podrobnosti

09.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zobrazit podrobnosti

09.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zobrazit podrobnosti

09.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o místním poplatku ze psů

Zobrazit podrobnosti

09.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku z pobytu

Zobrazit podrobnosti

09.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 10/2019 o regulaci hlučných činností

Zobrazit podrobnosti

06.12.2019 Návrh 4. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2019 prováděné zastupitelsvem města formou rozpočtových opatření č. 84 - 119

Zobrazit podrobnosti

05.12.2019 MMFM 186673/2019-OZNÁMENÍ-Veřejná vyhláška-Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice, 2. stavba – splašková kanalizace – trasy A a C

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

19-S 22368 z (200.972 kB)

Zobrazit podrobnosti

05.12.2019 MMFM 181297/2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o prodloužení platnosti ÚR, první úsek cyklostezky F-M-Baška, lávka u železniční stanice

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

rozhodnutí o prodloužení platnosti ÚR (105 kB)

Zobrazit podrobnosti

04.12.2019 MMFM 183822/2019 - Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Horní Domaslavice

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25310022408530 (1012.122 kB)

Zobrazit podrobnosti

04.12.2019 MMFM 185274/2019 - veřejná vyhláška - Lukáš Jurík

autor: ODBOR PRÁVNÍ

VV Lukáš Jurík (267.067 kB)

Zobrazit podrobnosti

04.12.2019 MMFM 185541/2019-ROZHODNUTÍ-Veřejná vyhláška-Vodovod Oblesky – Vyšní Lhoty

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

19-S 21202 r (251.572 kB)

Zobrazit podrobnosti

04.12.2019 MMFM 181663/2019 veřejná vyhláška - rozhodnutí o dočasné změně ve využití území na pozemcích parc. č. 2267/1, parc. č. 2267/7 a parc. č. 2267/32 v katastrálním území Staříč.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

S_14090 rozh (47.892 kB) změna ve využití území OKD (948.004 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.12.2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na l. 2021-2022 příspěvkových organizací zřizovaných SMFM

autor: FINANČNÍ ODBOR

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na l. 2021-2022 příspěvkových organizací zřizovaných SMFM

Návrh SVR PO na l. 2021-2022 (15.669 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.12.2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 příspěvkových organizací zřizovaných SMFM

Zobrazit podrobnosti

29.11.2019 Nabídka pronájmu nebytových prostor na ul. Radniční, č.p.10, I. NP,k.ú.Frýdek

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

Radniční 10, do 6.1.2020 (48.654 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.11.2019 Nařízení města č. 7/2019 o stanovení maximálních cen jízdného v městké hromadné dopravě na území statutárního města Frýdek-Místek

Zobrazit podrobnosti

27.11.2019 SmVaK Ostrava - Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2020

Zobrazit podrobnosti

27.11.2019 MMFM 182949/2019 Stanovení DZ - FM MK ul. Revoluční (parc. č. 3453/1 k.ú. Frýdek) umístění B4 (nad 12 tun) s d.t. MIMO ZÁSOBOVÁNÍ

Zobrazit podrobnosti

27.11.2019 MMFM 179925/2019-ROZHODNUTÍ-Veřejná vyhláška-Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

19-S 18931 r (178.716 kB)

Zobrazit podrobnosti

27.11.2019 MMFM 182893/2019 veřejná vyhláška - rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace

Zobrazit podrobnosti

26.11.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 187-193

Zobrazit podrobnosti

26.11.2019 MMFM 180096/2019-OZNÁMENÍ-Veřejná vyhláška-stavba vodního díla na pozemku parc. č. 60/20 v k. ú. Kocurovice, obec Lučina

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Oznámení-rozhodnutí (162.727 kB)

Zobrazit podrobnosti

21.11.2019 1. Pohledávková s.r.o. Krnov - dražební vyhláška 604/2019 - soubor pohledávek LIJA a.s. - 19.12.2019

Zobrazit podrobnosti

18.11.2019 MMFM 176587/2019 - Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Hukvaldy za uplynulé období (2015-2019)

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňov... (178.686 kB)

Zobrazit podrobnosti

14.11.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 181 - 186

Zobrazit podrobnosti

12.11.2019 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 15337/19 - nemovité věci Dolní Domaslavice - 22.1.2020

Zobrazit podrobnosti

12.11.2019 Exekutorský úřad Břeclav - dražební vyhláška 160 EX 2587/14 - nemovité věci Kaňovice - 8.1.2020

Zobrazit podrobnosti

12.11.2019 Policie ČR - Výzva k vyzvednutí skútru značky Yamaha X-Max 250

Zobrazit podrobnosti

04.11.2019 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 DC 00020/19 - nemovité věci Místek - 17.1.2020

Zobrazit podrobnosti

04.11.2019 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 143 EX 00490/19 - nemovité věci Horní Tošanovice - 11.12.2019

Zobrazit podrobnosti

24.10.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 173 - 180

Zobrazit podrobnosti

24.10.2019 PODMÍNKY PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA ROK 2020

autor: ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY

Dotační program PK SMFM na rok 2020 (159.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.10.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 168 - 172

Zobrazit podrobnosti

09.10.2019 PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU PODPORA POŘÍZENÍ HYBRIDNÍCH AUTOMOBILŮ NA ROK 2020

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Program_hybridy_2020_podmínky (43.790 kB)

Zobrazit podrobnosti

26.09.2019 Podmínky "Programu na podporu a sozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2020"

Zobrazit podrobnosti

26.09.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 155 - 167

Zobrazit podrobnosti

25.09.2019 Policie ČR - dopravní inspektorát F-M - Výzva k vyzvednutí motocyklu Keeway Focus včetně ochranné přilby

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Výzva PČR (306.015 kB)

Zobrazit podrobnosti

25.09.2019 Podmínky dotačního programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2020

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Program regenerace 2020_podmínky (41.676 kB)

Zobrazit podrobnosti

25.09.2019 Podmínky dotačního programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2020

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Program_fasády_2020_podmínky (42.298 kB)

Zobrazit podrobnosti

12.09.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2019 č. 66 - 83

Zobrazit podrobnosti

12.09.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 147 - 154

Zobrazit podrobnosti

12.09.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 146

Zobrazit podrobnosti

12.09.2019 Usnesení z 6. zasedání ZMFM ze dne 4. 9. 2019

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_6_ZM_2019_09_04_web (281.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.09.2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OPS MZe č.j. 18918/2019 (ochrana lesů)

Zobrazit podrobnosti

19.08.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 122 - 145

Zobrazit podrobnosti

02.08.2019 Dobrovolný svazek obcí Olešná - oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.1/2019

Zobrazit podrobnosti

25.07.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 107 - 121

Zobrazit podrobnosti

28.06.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 98 - 106

Zobrazit podrobnosti

12.06.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 92 - 97

Zobrazit podrobnosti

06.06.2019 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2018

Zobrazit podrobnosti

06.06.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2019 č. 48 - 65

Zobrazit podrobnosti

03.06.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 77 - 91

Zobrazit podrobnosti

16.05.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 70 - 76

Zobrazit podrobnosti

13.05.2019 Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona - vyvěšeno od 4.4.2019 do 31.12.2022

Zobrazit podrobnosti

02.05.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 58 - 69

Zobrazit podrobnosti

10.04.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 52 - 57

Zobrazit podrobnosti

08.04.2019 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na 2. pololetí roku 2019

Zobrazit podrobnosti

27.03.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 41 - 51

Zobrazit podrobnosti

13.03.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 31 - 40

Zobrazit podrobnosti

08.03.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2019 č. 1 - 47

Zobrazit podrobnosti

27.02.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 23 - 30

Zobrazit podrobnosti

13.02.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 17 - 22

Zobrazit podrobnosti

30.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 9 - 16

Zobrazit podrobnosti

30.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 271

Zobrazit podrobnosti

21.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 1 - 8

Zobrazit podrobnosti

20.12.2018 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízených SMFM na rok 2019

Zobrazit podrobnosti

20.12.2018 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených SMFM na léta 2020-2021

Zobrazit podrobnosti

18.12.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM pro rok 2019

Zobrazit podrobnosti

18.12.2018 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMFM pro léta 2020-2021

Zobrazit podrobnosti

11.12.2018 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Zobrazit podrobnosti

14.12.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017 a pravidel rozpočtového provizoria

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Oznámení_DSO (326.004 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Distep (571.683 kB)

Zobrazit podrobnosti

22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Zobrazit podrobnosti

30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Zobrazit podrobnosti