Úřední deska

21.10.2019 MMFM 160035/2019 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení pořízení Změny č. 5 Územního plánu Frýdku-Místku zkráceným postupem a oznámení o konání veřejného projednání

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

SKMBT_C25310022408530 (1.559 MB)

Zobrazit podrobnosti

21.10.2019 MMFM 161691/2019 Stanovení DZ - Třanovice umístění SDZ a VDZ v rámci stavby "Oprava silnice II/474 Hnojník - Třanovice"

Zobrazit podrobnosti

18.10.2019 MMFM 159403/2019-OZNÁMENÍ-Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice, 2. stavba – splašková kanalizace

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

19-S 13152 z (207.920 kB)

Zobrazit podrobnosti

18.10.2019 MMFM 161240/2019 Stanovení PDZ - Dobrá silnice II/648 výměna kanalizačního poklopu a následná oprava silnice II/648

Zobrazit podrobnosti

17.10.2019 MMFM 150806/2019 Stanovení PDZ - Dobrá silnice II/648 a MK provádění stavebních prací v rámci stavby "Opravy místních komunikací - Dobrá, stavba č. 9"

Zobrazit podrobnosti

17.10.2019 MMFM 140443/2019 Veřejná vyhláška - stavební povolení pro stavbu stavbu nazvanou "Zřízení tepelného čerpadla pro bytový dům na ul. Novodvorská č.p. 3064, Frýdek-Místek" na pozemku parcelní číslo 1831/112 v katastrálním území Frýdek.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 140443_2019 (96.427 kB)

Zobrazit podrobnosti

16.10.2019 MMFM 158257/2019 veřejná vyhláška Michal Sviňančín

Zobrazit podrobnosti

16.10.2019 MMFM 158773/2019-OZNÁMENÍ-Veřejná vyhláška-Vydání společného povolení pro stavbu vodního díla (studna a napojení ke studni) na pozemku parc. č. 60/20 v k. ú. Kocurovice, obec Lučina

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Oznámení (VV) (163.028 kB)

Zobrazit podrobnosti

16.10.2019 MSK 150916/2019 Návrh Stanovení DZ - FM silnice I/48 ul. Příborská umístění SDZ a VDZ v souvislosti s realizací stavební akce „D56 Frýdek-Místek – připojení na D48“

autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Návrh stanovení DZ FM Příborská (2.398 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.10.2019 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 15617/19 - MOTO MERTA - movité věci - 15.11.2019

autor: ODBOR PRÁVNÍ

dražba moto merta (246.900 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.10.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 168 - 172

Zobrazit podrobnosti

15.10.2019 MMFM 152216/2019 Veřejná vyhláška - Společné povolení pro stavbu nazvanou "Výstavba chodníku v části obce Krásná, k.ú. Krásná pod Lysou Horou"

Zobrazit podrobnosti

14.10.2019 MMFM 155355/2019 - Veřejná vyhláška - Usnesení o přerušení řízení "Pásová doprava štěpky" v k.ú. Paskov, Žabeň, žadatel Lenzing Biocel Paskov a.s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM_ 155355_2019_USNESENÍ (35.643 kB)

Zobrazit podrobnosti

14.10.2019 MMFM 156746/2019-OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ-Veřejná vyhláška-Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

19-S 18931 z (170.795 kB)

Zobrazit podrobnosti

14.10.2019 MMFM 155165/2019 Veřejná vyhláška oznamující konání opakovaného veřejného projednání upraveného Návrhu změny č. 1 Územního plánu Baška

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Veřejná vyhláška (1.294 MB)

Zobrazit podrobnosti

11.10.2019 MMFM 155359/2019 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného řízení pro stavbu nazvanou "Úpravy prostoru před garážemi - ulice Nad Lipinou č.p. 2511-2514" na pozemcích parc.č. 5196/1, 5196/24, 5196/33 v k.ú. Frýdek

Zobrazit podrobnosti

10.10.2019 MMFM 156324/2019 Vyrozumění o zahájení řízení o poskytnutí informace

Zobrazit podrobnosti

10.10.2019 Výběrové řízení SMFM - tiskový referent odboru kancelář primátora - T: 31.10.2019

Zobrazit podrobnosti

10.10.2019 MMFM 156394/2019 Návrh stanovení DZ - FM MK ul. Revoluční (parc. č. 3453/1 k.ú. Frýdek) umístění B4 (nad 12 tun) s d.t. MIMO ZÁSOBOVÁNÍ

Zobrazit podrobnosti

09.10.2019 Výběrové řízení SMFM - referent přímých nákladů odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MMFM - T: 25.10.2019

Zobrazit podrobnosti

09.10.2019 MMFM 154319/2019-Veřejná vyhláška-ustanovení opatrovníka+rozhodnutí ve věci společného povolení ve společném územním a stavebním řízení včetně nakládání s vodami

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

MMFM 154319_2019 (155.626 kB)

Zobrazit podrobnosti

09.10.2019 Nařízení města č. 6/2019, kterým se mění nařízení města č. 1/2019, ve znění pozdějších nařízení

Zobrazit podrobnosti

09.10.2019 Obec Hnojník - výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí stavebního úřadu - T: 25.10.2019 do 11:30 hod.

Zobrazit podrobnosti

09.10.2019 MMFM 154236/2019-Veřejná vyhláška-ustanovení opatrovníka+rozhodnutí ve věci společného povolení ve společném územním a stavebním řízení včetně nakládání s vodami

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

MMFM 154236_2019 (158.773 kB)

Zobrazit podrobnosti

09.10.2019 Exekutorský úřad F-M - výzva nájemcům, pachtýřům 142 EX 01596/19 - byt - byt. dům Místek čp. 1754 až 1756

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Výzva Sladký (225.997 kB)

Zobrazit podrobnosti

09.10.2019 Exekutorský úřad F-M - výzva nájemcům, pachtýřům 142 EX 00904/18 - byt - byt. dům Místek čp. 560 až 566

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Výzva Kotásek (231.140 kB)

Zobrazit podrobnosti

09.10.2019 MMFM 154757/2019 veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení o vyřazení pozemní komunikace z kategorie místní komunikace, k.ú. Frýdek

Zobrazit podrobnosti

09.10.2019 PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU PODPORA POŘÍZENÍ HYBRIDNÍCH AUTOMOBILŮ NA ROK 2020

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Program_hybridy_2020_podmínky (43.790 kB)

Zobrazit podrobnosti

09.10.2019 MMFM 154121/2019 Stanovení DZ - Třanovice MK č. 15c parc. č. 3709, 3746 v k.ú. Třanovice umístění 2 ks DZ IZ4a a 2 ks DZ IZ4b směr Vělopolí

Zobrazit podrobnosti

07.10.2019 Výběrové řízení SMFM - referent vodního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství - T: 23.10.2019

Zobrazit podrobnosti

04.10.2019 MMFM 140482/2019 - veřejná vyhláška, ozámení dočasné změny ve využití území, Staříč, parc. č. 2267/1, 2267/7 a 2267/32 - vyvěšeno 12.9.2019

Zobrazit podrobnosti

03.10.2019 FÚ F-M - dražební vyhláška 3495918/19/3207 - movité věci - 6.11.2019

autor: ODBOR PRÁVNÍ

FÚ (321.283 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.10.2019 MMFM 148859/2019 Veřejná vyhláška oznamující zahájení řízení Změny č. 1 Územního plánu Žermanice zkráceným postupem a oznámení o konání veřejného projednání

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Veřejná vyhláška - projednání změny č.1 (1.303 MB)

Zobrazit podrobnosti

01.10.2019 Nabídka pronájmu nebytových prostor na ul. Radniční, č.p.10, I. NP,k.ú.Frýdek

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

Radniční 10, do 22.10.2019 text s obr. (48.689 kB)

Zobrazit podrobnosti

27.09.2019 MMFM 147477/2019 - Veřejná vyhláška oznamující zahájení řízení o Změně č. 3 Územního plánu Sedliště formou opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Veřejná vyhláška oznamující zahájení řízení o Změně č. 3 Územního plánu Sedliště (1.331 MB)

Zobrazit podrobnosti

26.09.2019 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 143 DC 00011/19 - Hyundai Tucson - 25.10.2019

Zobrazit podrobnosti

26.09.2019 Podmínky "Programu na podporu a sozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2020"

Zobrazit podrobnosti

26.09.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 155 - 167

Zobrazit podrobnosti

25.09.2019 Policie ČR - dopravní inspektorát F-M - Výzva k vyzvednutí motocyklu Keeway Focus včetně ochranné přilby

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Výzva PČR (306.015 kB)

Zobrazit podrobnosti

25.09.2019 ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Zobrazit podrobnosti

25.09.2019 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 143 DC 00010/19 - nemovité věci Horní Domaslavice - 24.10.2019

Zobrazit podrobnosti

25.09.2019 Podmínky dotačního programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2020

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Program regenerace 2020_podmínky (41.676 kB)

Zobrazit podrobnosti

25.09.2019 Podmínky dotačního programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2020

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Program_fasády_2020_podmínky (42.298 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.09.2019 MMFM 146319/2019 – Veřejná vyhláška oznamující konání opakovaného veřejného projednání upraveného Územního plánu Žabeň

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Veřejná vyhláška ÚP Žabeň (1.292 MB)

Zobrazit podrobnosti

23.09.2019 MMFM 143095/2019 - veřejná vyhláška, oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení vedeného pro stavbu žadatele Lenzing Biocel Paskov a.s. - "Nádrže 22.03 B010 a 22.03 B011" na pozemcích v katastrálním území Paskov a Žabeň

Zobrazit podrobnosti

12.09.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 146

Zobrazit podrobnosti

12.09.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 147 - 154

Zobrazit podrobnosti

12.09.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2019 č. 66 - 83

Zobrazit podrobnosti

12.09.2019 Usnesení z 6. zasedání ZMFM ze dne 4. 9. 2019

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_6_ZM_2019_09_04_web (281.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.09.2019 SMFM - Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Domov pro seniory Frýdek-Místek, se sídlem 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek - T: 21.10.2019

Zobrazit podrobnosti

05.09.2019 Podmínky dotačního programu "Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2020"

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Program výchova (79.654 kB)

Zobrazit podrobnosti

05.09.2019 Podmínky dotačního programu "Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2020"

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Program kultura (80.312 kB)

Zobrazit podrobnosti

05.09.2019 Podmínky dotačního programu "Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2020"

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Program sport (84.917 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.09.2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OPS MZe č.j. 18918/2019 (ochrana lesů)

Zobrazit podrobnosti

23.08.2019 MMFM 129942 - Rozhodnutí o uložení povinnosti provozovateli vyzvednou vrak vozidla BMW 320 RZ 4K4 7470 a jeho odstavení mimo pozemní komunikaci

autor: ODBOR PRÁVNÍ

ODaSH g2902663 (154.916 kB)

Zobrazit podrobnosti

22.08.2019 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 00073/19 - podíl na nemovitých věcech Frýdek - 6.12.2019

Zobrazit podrobnosti

19.08.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 122 - 145

Zobrazit podrobnosti

06.08.2019 Podmínky "Programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2020"

Zobrazit podrobnosti

02.08.2019 Dobrovolný svazek obcí Olešná - oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.1/2019

Zobrazit podrobnosti

25.07.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 107 - 121

Zobrazit podrobnosti

28.06.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 98 - 106

Zobrazit podrobnosti

12.06.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 92 - 97

Zobrazit podrobnosti

06.06.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2019 č. 48 - 65

Zobrazit podrobnosti

06.06.2019 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2018

Zobrazit podrobnosti

03.06.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 77 - 91

Zobrazit podrobnosti

16.05.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 70 - 76

Zobrazit podrobnosti

13.05.2019 Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona - vyvěšeno od 4.4.2019 do 31.12.2022

Zobrazit podrobnosti

02.05.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 58 - 69

Zobrazit podrobnosti

10.04.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 52 - 57

Zobrazit podrobnosti

08.04.2019 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na 2. pololetí roku 2019

Zobrazit podrobnosti

27.03.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 41 - 51

Zobrazit podrobnosti

13.03.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 31 - 40

Zobrazit podrobnosti

08.03.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2019 č. 1 - 47

Zobrazit podrobnosti

27.02.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 23 - 30

Zobrazit podrobnosti

13.02.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 17 - 22

Zobrazit podrobnosti

30.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 271

Zobrazit podrobnosti

30.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 9 - 16

Zobrazit podrobnosti

21.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2019 č. 1 - 8

Zobrazit podrobnosti

20.12.2018 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených SMFM na léta 2020-2021

Zobrazit podrobnosti

20.12.2018 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízených SMFM na rok 2019

Zobrazit podrobnosti

18.12.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM pro rok 2019

Zobrazit podrobnosti

18.12.2018 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMFM pro léta 2020-2021

Zobrazit podrobnosti

11.12.2018 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Zobrazit podrobnosti

14.12.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017 a pravidel rozpočtového provizoria

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Oznámení_DSO (326.004 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Distep (571.683 kB)

Zobrazit podrobnosti

22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Zobrazit podrobnosti

26.09.2016 Informace o uzavření veřejnoprávních smluv mezi SMFM a obcemi - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací - aktualizace k 29.11.2016

Zobrazit podrobnosti

30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

<p>Text v př&iacute;loze.</p>

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Zobrazit podrobnosti