Rok 2019

V příloze je zveřejněný rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2019, a to po 3. změně rozpočtu (3. změna rozpočtu byla schválena na 6. zasedání zastupitelstva města konaném dne 4. 9. 2019) a po  rozpočtových opatřeních rady města č. 1 - 154 (rozpočtová opatření RM č. 147 - 154 schválila rada města na své 26. schůzi konané dne 10. 9. 2019).