Činnost komise

Je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblastech sportu a mládeže. Zabývá se vlastními podněty a podněty občanů a institucí v uvedených oblastech. Svá stanoviska, návrhy, doporučení a zjištění předkládá radě města. Projednává požadavky na dotace sportovních organizací - občanských sdružení, působících v oblasti sportu a mládeže. Navrhuje jim přidělení finančních prostředků ze sportovního fondu dle statutu tohoto fondu. Na žádost rady města se zabývá v oblastech svých kompetencí záležitostmi sloužícími výkonu samosprávy města. O závěrech komise, jejích stanoviscích informuje radu města zpravidla předseda komise nebo jiný člen komisí pověřený.

Termíny zasedání komice v 2. pololetí roku 2019 vždy 2. pondělí v měsíci od 16:00 hodin v zasedací místnosti odboru sociálních služeb: 9. 9. 2019, 14. 10. 2019, 11. 11. 2019, 9. 12. 2019.

Kontaktní osoba komise:  Jana Čechová, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy