Magistrát

 

Magistrát města poskytuje veškeré potřebné informace občanům. Provozujeme elektronickou úřední desku a e-podatelnu. Na našem úřadě můžete taktéž využít služby Czech POINT a na jednotlivých pracovištích Magistrátu samozřejmě vedle klientů objednaných po internetu obsluhujeme též klienty, kteří přijdou na úřad. Tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny Radě města nebo zvláštnímu orgánu obce. Dále plní úkoly vyplývajících ze zákona o obcích, případně zvláštních zákonů, například: plní úkoly uložené mu Zastupitelstvem města, Radou města nebo primátorem, zúčastňuje se zasedání Zastupitelstva a schůzí Rady města, plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům města zařazeným do obecního úřadu a další.